MIPL

Nová generace IPL: inteligentní pulsní světlo s dvojitou optickou filtrací

Snaha o vysokou bezpečnost zákroku vedla ve fázi výzkumu k vývoji jedinečné technologie „DUAL MODE FILTERING“ - dvojité optické filtrace. Jejím využitím se odfiltrují potencionálně nebezpečné vlnové délky pulsního světla. Přístroj MIPL tak používá výhradně relevantní vlnové délky, jež nejsou absorbovány vodou v tkáních pokožky. Dvojitá optická filtrace znamená bezpečnější způsob ošetření, neboť se snižuje spotřeba aktivní pulsní energie.

Přístoj MIPL představuje bezpečný a výkonný duální IPL přístroj s vysokou rychlostí a velkou aktivní plochou aplikační koncovky pro velké množství indikací.

Výhodou jsou pravoúhlé pulsy

Technologie MIPL – pravoúhlé plošné pulzy - zajišťuje okamžité vygenerování pulsního světla v požadované oblasti, udržení této úrovně po celou dobu pulsu a jeho extrémně rychlé ukončení. Ošetření přístrojem MIPL je tak ideálně optimální vzhledem k vlastnostem biologické tkáně a minimalizuje riziko vedlejších účinků. Velké rozměry aktivní aplikačbní koncovky ( 10 x 38 mm ) jsou zárukou rychlosti aplikace - krátké doby trvání zákroku.

Bonusy navíc:

  • optimální parametry programu byly vyvinuty na bázi klinické studie
  • dotyková obrazovka LG 10.4 LCD s příjemným, intuitivním ovládáním a inovativním interfacem
  • dvě aplikační koncovky připojené najednou k přístroji - není třeba je připojovat / odpojovat během práce
  • přístroj je oproti konkurentům nehlučný
  • pohodlný systém výměny optických filtrů - výměna filtrů pro změny vlnových délek je snadná a pohodlná, není potřeba vyměňovat celé aplikační hlavice, jak je tomu u mnoha konkurenčních přístrojů.
  • přednastavené a pro uživatele přizpůsobené programy - zajišťují optimální parametry pro indikace i fototypy pleti
  • precizně ovládaná energie a pulzní doba zajišťují vynikající výsledky
  • expertní mód s možností tvorby vlastních klinických programů
  • v každém modelu jsou 4 modusy se 4 programy - celkem 16 programů
Typ lampy    Xenon Square Pulse Flash
Vlnová délka 450 - 950 nm
Standardní filtry 450 nm, 560 nm, 640 nm , SHR filtr (epilace)
Hustota pulsní energie 5-40 J/cm2
Velikost aktivní plochy 10 x 38 mm
Sekvence pulsu jednotlivý puls / dvojitý puls / trojitý puls
Délka pulsu       5-30 ms
Délka pulsní prodlevy                        5.0 - 99.0 ms
Opakovací rychlost až do 1Hz
Systém chlazení Aktivní Pelttier systém
Ovládání LG 10,4" LCD dotyková obrazovka
Napájení 230V / 50Hz / 16A
Rozměry 350 x 520 x 1170 mm
Váha 60kg