Psychologické poradenství a poradenství

Mgr. Erika Panenková

 

Psychologické poradenství

Psychologické poradenství nabízí možnost řešení osobních problémů, partnerských a rodinných vztahů. Poskytujeme jak poradenství, tak podporu a doprovázení. Pracujeme jak s jednotlivci, tak s páry, popřípadě s rodiči a jejich potomky.
Nabízíme možnost konzultace s psychologem v bezpečném prostředí. Zachování mlčenlivosti o sdělených tématech, individuální přístup a respektování postojů klienta je samozřejmostí.
Řešení konkrétních problémů je individuální, přizpůsobujeme ho vašim zkušenostem, životním možnostem a kontextům.
Nejčastěji vyhledávaná témata:
- spory s partnerem, s partnerkou
- podpora při rozvodových řízeních
- nespokojenost ve vztahu
- spory s dětmi
- práce s klienty po odhalení nevěry
- podpora při péči o osobu blízkou

- doprovázení po úmrtí osoby blízké

 

Koučování

Koučování je možnost osobního rozvoje, prostřednictvím odborně vedeného rozhovoru. Zaměřujeme se jak na tzv. „life“ koučing zabývající se osobním životem, tak i na kariérové koučování, které je zacíleno na otázky profesní. Každý klient přichází se svým osobním jedinečným příběhem, proto pracujeme systemickými metodami, které plně umožňují využití vlastních osobních zkušeností a přizpůsobují se kontextům klientova života.
Jedno sezení trvá přibližně 1 hodinu, počet sezení je závislý na cíli, kterého chce klient dosáhnout. Koučování je vhodné pro každého člověka, který chce být spokojenější se svým životem.
Koučování může pomoci:
- odhalit nové možnosti klienta
- stanovit cíle budoucího směřování, a tím i pomoci jejich naplnění
- utřídit priority klienta a tím pomoci k větší spokojenosti a efektivnosti
- odhalit potenciál klienta
- řešit problémy klienta v osobním životě
- pomoci v profesním růstu
- řešit vztahové problémy